یادداشت زﻧﺪﮔﻲ

چالش اصولی‌ها و اخباری‌ها

فرهیختگان/نجف لک‌زایی: در عصر حضور معصوم در میان شیعیان در عرصه‌های مختلف و ازجمله در حوزه فقه سیاسی یکپارچگی حاکم بود.

دانشگاه و دانشگاهیان علیه گرسنگی

محمد امامی: همزمان با تشدید نگرانی‌ها از افزایش جهانی بهای مواد غذایی دبیرکل سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) طی سخنانی در شهر لیسبون از دانشگاهیان خواست که نقش‌شان را در مبارزه علیه گرسنگی...

اهمیت «ذکر» در ماه مبارک رمضان

فرهیختگان: چنانکه از مفهوم «ذکر» در ادبیات عامه انتظار است این مفهوم متوجه جملات، کلمات و اورادی است که بر زبان مومن جاری می‌شود و این جریان کلام، آنگاه که همراه با تذکر و تأمل باشد اثری عمیق بر روح و...

نشستن سر سفره خدا

محمد امامی: خداوند در آیه ۱۸۵‌ام از سوره مبارکه بقره می‌فرماید: «ماه رمضان است، ماهی که قرآن، برای راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و فرق میان حق و باطل، در آن نازل شده است. پس آن کس از شما که در ماه رمضان...

دخالت‌های ما زنان ـ ۵۶

آسیه جوادی (ناستین): زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی...

دوست‌های ما زنان ما زنان ـ ۵۵

آسیه جوادی (ناستین): زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی...

دخالت‌های ما زنان

آسیه جوادی (ناستین): زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی...

دایی‌های ما زنان ما زنان ـ ۵۱

آسیه جوادی (ناستین): زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی...

اوقات تلخی ما زنان ـ ۵۰

آسیه جوادی (ناستین): زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی...

خشم‌های ما زنان ما زنان ـ ۴۹

آسیه جوادی (ناستین): زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی...

خست‌های ما زنان ما زنان ـ ۴۸

آسیه جوادی (ناستین): زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی...

خوب شد مرا ندید ما زنان ـ ۴۶

آسیه جوادی (ناستین): زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی...

یک روز زنانه ما زنان ـ ۴۵

آسیه جوادی (ناستین): زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی...

ادبیات و مزه‌های ژاپنی تجربه مهدی غبرایی از غذاهای ژاپنی

صحبت از فرهنگ غذا خوردن و آداب نشستن بر سر میز‌های ژاپنی می‌شود و ما را می‌كشاند به یكی از رستوران‌های ژاپنی در تهران. به دلیل ترسی كه از قیمت غذاهای فرنگی داریم، جرات داخل شدن را نداریم و همان پایین كه...

حسد‌های ما زنان

آسیه جوادی (ناستین): زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد،

ترفند‌های ما زنان ما زنان ـ ۳۶

آسیه جوادی (ناستین): زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی...

ترس‌های ما زنان ما زنان ـ ۳۵

آسیه جوادی (ناستین): زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی...

جوانی‌های ما ما زنان ـ ۳۲

آسیه جوادی (ناستین): زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی...

توقع‌های ما

آسیه جوادی (ناستین): زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی...

خانه کوچک شهریار

شرمین نادری: محله مقصودلوی تبریز از آن محله‌های دوست‌داشتنی است که چرخیدن در کوچه‌پس‌کوچه‌هایش مثل گردش توی سوراخ‌سنبه‌های تاریخ است، یک طرف موزه ساعت، کمی آن طرف‌تر به فاصله چند تا کوچه، ساختمان دانشگاه...

ترس‌های ما زنان ما زنان ـ ۲۷

ناستین مجابی: زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی ارتقا...

اجبار به تنها شدن ما زنان ـ ۲۴

ناستین مجابی: زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی ارتقا...

از میترا شدن می‌ترسم زنان در اندرونی و بیرونی - ۲۳

ناستین مجابی: زنان واقعی كه ما دوروبرمان می‌بینیم در داستان‌ها و رمان‌ها تا چه حد به درستی تصویر شده‌اند؟ وقتی زنی در مقام قهرمان داستان قرار می‌گیرد، غالبا از واقعیت عادی به موقعیتی خیالی و فراواقعی ارتقا...

ورزش و پوكی استخوان

ماریا رحمانی‌قبادی: مردم خیال می‌كنند استخوان‌هایشان سخت و غیرقابل تغییر است و از اندام‌های داخلی و ماهیچه‌ها محافظت می‌كند، ولی بافت استخوان از سلول‌های زنده و مواد در حال تغییر است. ساختار استخوان‌های...

اخبار آنلاین زندگی

پربیننده‌ترین اخبار زندگی

 
الناز به شکار می‌رود
الناز به شکار می‌رود

فرهیختگان آنلاین: الناز شاکردوست که حالا سه میلیون و 900 هزار دنبال‌کننده در اینستاگرام دارد این عکس را راهی صفحه اینستاگرامش کرده و زیر آن نوشته است: «یوزپلنگ از هر 10 بار تلاش برای شکار، تنها در یکی از آنها موفق می‌شود.

 
 
حمله تمساح به کودک دوساله فلوریدایی
حمله تمساح به کودک دوساله فلوریدایی

فرهیختگان| تمساحی در ساحل دریاچه لاگون در نزدیکی پارک تفریحی دیزنی‌لند در اورلاندوی فلوریدا کودکی دو ساله را به درون آب کشید.

 
 
مدیر فیسبوک در یک برنامه‌کمدی

فرهیختگان| مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت فیسبوک، در برنامه جری ساینفلد، کمدین بنام آمریکایی، حاضر شد و از زندگی خصوصی خود در مقابل دوربین‌های برنامه زنده تلویزیونی سخن گفت.

 
پای حرف‌های مدیر کافه قنادی سعید که...
شیرینی‌هایی برای دانشگاهی‌ها
شیرینی‌هایی برای دانشگاهی‌ها

فرهیختگان آنلاین: شیرینی‌فروشی قدیمی در شهر تهران کم نداریم و خیلی از آنها هنوز هم پابرجا هستند و چراغ آنها به بزرگی صاحبان‌شان هنوز روشن است. کافه قنادی سعید در خیابان آزادی از جمله شیرینی‌فروشی‌های قدیمی است که به نان‌خامه‌ای‌هایش معروف است.

 
 
واقعیت‌ها درباره هیولایی که از مردم پنهان ماند! +عکس

فرهیختگان آنلاین: گاو نر بلژیکی که به هیولای GMO در بین دانشمندان معروف شده است، واقعیت‌هایی دارد که از نظر عموم مردم پنهان مانده است و آن این است که این دام‌ها از نظر ژنتیکی دستکاری شده هستند.

 
 
جشن‌های خانه تئاتر با تجلیل از روح‌الله مفیدی به پایان رسید
جشن‌های خانه تئاتر با تجلیل از روح‌الله مفیدی به پایان رسید

سیزدهمین دوره جشن‌های خانه تئاتر به مناسبت بزرگداشت روز جهانی تئاتر، شامگاه سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه با تجلیل از روح‌الله مفیدی بازیگر و گریمور با سابقه تئاتر، به پایان رسید.

 
 
جنجال برسر نمایش فیلم اکسدوس با بازی گلشیفته فراهانی
جنجال برسر نمایش فیلم اکسدوس با بازی گلشیفته فراهانی

نمایش فیلم جنجال‌برانگیز "اکسدوس" در مراکش نیز ممنوع اعلام شد. گویا کارگردان بریتانیایی، ریدلی اسکات، در نمایش واقعیت‌های تاریخی مرتکب "اشتباه" شده است. گلشیفته فراهانی، در این فیلم نقش زن فرعون را ایفا کرده است.

 
 
از هر مکانی تبلت خود را کنترل کنید
از هر مکانی تبلت خود را کنترل کنید

فرهیختگان: AirDroid یک برنامه رایگان، سریع و کاربردی است که امکان مدیریت گوشی یا تبلت اندروید را از هر مکان فراهم می‌سازد.

 
 
نامحسوس تصویربرداری کنید
نامحسوس تصویربرداری کنید

فرهیختگان: توسط برنامه Secret Video Recorder Pro می‌توانید به صورت مخفیانه شروع به فیلمبرداری از محیط اطراف خود کنید.

 
 
حرفه‌ای طراحی کنید
حرفه‌ای طراحی کنید

فرهیختگان: Infinite Painter یک برنامه حرفه‌ای برای طراحی اشکال مختلف در گوشی‌های هوشمند اندروید است.

 
 
همیشه آماده باشید
همیشه آماده باشید

فرهیختگان: این برنامه دارای ۱۰۰ حالت امداد‌رسانی در حوادث مختلف است که ممکن است در خانه یا بیرون از خانه برای هر کسی اتفاق بیفتد.

 
 
پشتیبانی که همیشه هست
پشتیبانی که همیشه هست

فرهیختگان: با استفاده از برنامه AOKP Backup می‌توانید از تمامی اطلاعات گوشی اندرویدی خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

 
 
فاصله‌ها را اندازه بگیرد
فاصله‌ها را اندازه بگیرد

فرهیختگان: توسط برنامه کاربردی Smart Distance می‌توانید فاصله اجسام مختلف با یکدیگر را اندازه‌گیری کنید.

 
 
تلویزیون خود را کنترل کنید
تلویزیون خود را کنترل کنید

فرهیختگان: با برنامه iMediaShare فیلم‌های شخصی خود را پیدا و توسط سیستم‌عامل اندروید در تلویزیون پخش کنید. با استفاده از اینترنت می‌توانید اندروید خود را به یک دستگاه کنترل از راه دور برای تلویزیون تبدیل کنید.

 
به بهانه نمایشگاه‌ نقاشی سیدعلی صالحی...
هنرمند وقتی رسانه می‌شود
هنرمند وقتی رسانه می‌شود

فرهیختگان/محمود نورایی: هنر تعیین رسانه است. این کوتاه‌ترین و به نوعی بی‌نقص‌ترین تعریف در مورد هنر است؛ زیرا هنر رسانه‌ای برای بیان احساس، نگاه و اندیشه هنرمند است.

 
 
اعطای کلید ۶ واحد مسکونی به مددجویان آبیکی
اعطای کلید ۶ واحد مسکونی  به مددجویان آبیکی

فرهیختگان: شش واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی شهرستان آبیک استان قزوین افتتاح و کلید آن به این مددجویان تحویل داده شد.

 
 
از بدن خود اسکن کنید
از بدن خود اسکن کنید

فرهیختگان: این برنامه به شما کمک می‌کند که اسکن تصویرx-ray انجام دهید.

 
 
از من بپرس!
از من بپرس!

فرهیختگان: در روزهای آخر سفرهای تابستانی می‌توانید با کمک این نرم‌افزار از موقعیت خود در هر جایی که هستید اطلاع پیدا کنید.

 
 
سیاه و سفید اما هنرمندانه
سیاه و سفید اما هنرمندانه

فرهیختگان: رنگ یک چیز خاص است؛ چیزی که باعث می‌شود عکس‌های خود را هنری و پر از جنب‎وجوش ببینید. عکس‌های سیاه و سفید نیز به نوبه خود منحصربه‌فرد هستند.

 
 
هیچ مناسبتی را از دست ندهید
هیچ مناسبتی را از دست ندهید

فرهیختگان: محبوب‌ترین نرم‌افزار مدیریت مناسبت‌ها به زبان فارسی؛ با این نرم‌افزار دیگر رویدادهای مهم زندگی‌تان را فراموش نخواهید کرد.

 
 
زعفران
زعفران

فرهیختگان: سلاحی سرد برای پیشگیری و درمان بیماری‌ها زعفران که از آن به‌عنوان ادویه طلایی یاد می‌شود در منطقه آناتولی، عراق و ایران رشد می‌کند.

 
 
تلاش برای حل مشکلات ناشران و مخاطبان!
تلاش برای حل مشکلات ناشران و مخاطبان!

فرهیختگان: مدیرمسوول انجمن فرهنگی ناشران کتاب‌های دانشگاهی تلاش می‌کند فضای حاکم را به شکل دیگری توضیح دهد.

 
 
بوی عشق در خانه می‌پیچد
بوی عشق  در خانه می‌پیچد

فرهیختگان: دوستی، عشق و محبت، تنها سهم مهم همه ما آدم‌ها از زندگی است. سهم بزرگی که ما به آدم‌های زندگی‌مان می‌بخشیم و اگر آنها نباشند، خودمان هم از آن بی‌نصیب می‌مانیم.

 
 
خوش به حال روزگار
خوش به حال روزگار

فرهیختگان: هفته دیگر در چنین روزی قدم به سال 92 گذاشته‌ایم. از انفجار توپ رد شده‌ایم، از صدای خنده آدم‌ها وقتی که سال تازه را به ما تبریک می‌گویند.

 
 
رژیم‌های کم‌چرب قلب را سالم نمی‌کنند
رژیم‌های کم‌چرب قلب را سالم نمی‌کنند

فرهیختگان: اگر تا امروز فکر می‌کردید که با رژیم‌های کم‌چرب، قلب خود را سالم نگه می‌دارید و از بیماری‌های قلبی عروقی فرار می‌کنید، حالا باید به شما بگوییم این راه‌حلی اشتباه است و قلب شما به چربی‌های مفید احتیاج دارد.

 
 
به تماشای آب‌های سپید
به تماشای آب‌های سپید

فرهیختگان: سه نقطه پیشنهادی از منطقه آزاد خلیج‌فارس در اسفند 91 برای فرار از گرانی‌های نوروز پیش از آغاز تعطیلات به این نقاط سفر کنید

 
 
حفظ سلامتی با برنامه‌ ورزشی
حفظ سلامتی با برنامه‌ ورزشی

فرهیختگان: اگر از آن دسته از افراد بالای 35 سال هستید که همچنان شیوه‌های تازه برای زندگی سالم‌تر را پیگیری می‌کنید و دنبال راه‌حل‌هایی برای سلامت و شادابی هستید، این یادداشت را بخوانید.

 
 
چند آیه‌ای قرآن بخوان
چند آیه‌ای قرآن بخوان

فرهیختگان: دنیای این روزهای ما، پیچیده در لعاب سخت‌کوشی و در حال دویدن‌ها و نرسیدن‌ها تعریف می‌شود. انگار که از همان روزهای ابتدایی خلقت، هدف آفرینش ما، همین دویدن‌ها بود؛ همین خستگی‌های نیمه‌شب و بی‌تابی‌های روزانه.

 
 
نسبت مستقیم میزان تحصیلات و تخلفات رانندگی
نسبت مستقیم  میزان تحصیلات و تخلفات رانندگی

فرهیختگان: میزان تحصیلات رانندگان با میزان تصادفات رانندگی، نسبتی مستقیم دارد؛ این یک فرمول ریاضی نیست، یک نتیجه کاملا درست و موثر است که اخیرا با تحقیق روی 591 راننده تاکسی در مناطق 4 و 6 تهران مشخص شده است.

 
 
سفری خوش با قراردادی مطمئن
سفری خوش با قراردادی مطمئن

فرهیختگان: اس‌ام‌اس‌های صبحگاهی همیشه، اس‌ام‌اس آدم‌هایی نیست که دل‌تنگ‌مان شده‌اند. صبح‌های زود، خبری از دوست و آشنای دور و نزدیک نیست.

 
 
حواست را به تازگی بده!
حواست را به تازگی بده!

فرهیختگان/آیدا آزاد: توی خیابان‌ها، شلوغی شب عید پاشیده‌اند. آدمیزاد است دیگر، خاطره‌هایش از نو دوباره زنده می‌شوند.

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

صفحه 1 - 31 از 790
0.4748